סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2582

5
4
9
4
13
2
6
9
34
3
9
6
735
8
4
2
14
9
2
5
17
9
7
2
4