סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2583

42
1
7
328
1
3
5
1
4
27
6
1
82
1
6
8
1
7
542
4
1
28