סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2584

4
93
71
24
1
4
89
546
3
9
567
87
1
2
14
72
35
6