סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2585

9
1
8
9
347
5
43
5
91
52
9
73
79
3
54
6
264
1
9
6
8