סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2586

6
3
2
37
64
9
3
8
37
2
3
496
5
1
52
9
5
1
72
35
4
1
2