סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2589

57
62
31
89
2
3
41
9
2
97
5
8
71
3
9
69
78
17
54