סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2590

6
73
6
47
5
12
5
8
47
61
31
82
5
4
15
8
75
3
17
9