סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3002

2
3
5
8
4
9
7
6
9
7
1
2
3
5
4
8
5
6
1
1
2
4