סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3005

2
5
3
8
9
6
1
4
1
6
5
3
7
8
2
7
9
1
4
9
3
8