סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3007

3
5
8
2
4
9
7
1
6
7
4
3
1
98
5
2
6
2
1
3
7
6
5
7
2