סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3008

1
2
9
3
6
4
7
5
6
4
8
2
9
3
1
8
3
7
5
2
6
8