סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3009

3
1
8
9
7
4
2
5
7
2
6
1
9
8
3
6
4
5
3
7
1
4