סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3010

8
2
6
3
1
7
9
5
4
3
7
9
2
1
8
6
5
1
6
4
8
9
2
8