סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3013

9
3
4
1
7
8
6
2
5
6
8
2
3
9
7
1
4
5
8
9
6
5
7
9