סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3014

2
3
1
6
8
5
4
7
9
7
6
4
5
8
1
2
5
8
2
3
9
1
6
7