סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3015

8
1
9
2
5
6
4
3
7
3
9
8
4
1
2
5
6
2
1
7
1
6
9
8