סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3016

4
3
9
7
2
5
8
6
1
5
8
3
6
4
9
2
7
6
2
1
4
5
3
8