סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3017

8
9
5
6
1
4
2
7
3
5
4
8
7
9
1
6
2
7
1
3
4
2
5
3