סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3018

9
3
4
8
2
5
7
1
6
1
8
9
5
4
3
2
7
4
2
3
1
9
6
8