סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3019

9
1
5
6
4
8
7
2
4
7
3
1
9
5
6
8
6
2
5
3
1
2