סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3021

4
6
3
7
1
2
8
5
2
1
9
6
4
7
3
8
7
5
3
9
5
7