סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3024

6
9
8
5
1
3
4
7
4
5
2
9
6
8
1
3
4
8
9
7
2
5