סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3025

7
1
4
9
5
3
8
2
8
5
7
3
6
4
9
6
3
2
4
1
5
6