סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3027

1
3
7
2
8
9
6
4
5
4
8
1
96
3
2
7
5
7
9
3
5
4
2
1
7