סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3028

7
6
5
3
8
9
1
2
4
9
5
1
6
8
7
3
2
3
9
4
5
2
4
3