סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3029

6
5
8
7
1
4
9
3
2
7
9
5
46
3
8
1
2
1
8
2
9
2
5
6
5