סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3031

9
7
1
4
5
6
2
8
3
6
4
7
8
1
5
9
2
3
6
9
4
1
1
5