סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3034

2
1
9
3
6
8
7
5
4
7
9
2
5
1
6
3
8
5
3
4
8
6
9
2