סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3035

1
6
5
3
4
8
7
9
2
7
9
6
8
1
3
5
4
3
6
2
1
7
6
2