סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3036

1
6
5
7
4
8
3
9
3
8
1
6
2
5
4
7
4
2
3
9
6
1