סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3037

1
8
2
7
4
5
6
9
6
4
2
5
3
8
7
3
6
1
8
2
9
1