סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3038

6
9
3
1
2
7
8
4
1
8
5
3
6
9
2
2
7
7
4
5
3
6