סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3039

9
4
2
6
7
5
8
1
8
6
3
2
9
4
7
5
4
1
9
3
2
6