סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3041

8
6
4
9
1
5
2
7
3
9
7
6
5
8
1
4
2
4
1
3
8
5
9
3