סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3043

9
3
6
5
8
7
4
2
1
5
2
4
7
6
8
3
6
7
4
1
2
5
9
1