סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3044

5
1
9
6
7
8
2
3
2
6
4
5
1
9
7
4
5
8
1
3
6
7