סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3045

8
6
9
5
7
3
2
1
3
5
4
6
8
9
7
2
8
1
9
4
6
5