סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3046

9
8
3
5
1
6
7
4
2
7
1
9
8
5
3
2
4
3
9
6
4
5
8
3