סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3047

6
8
7
1
3
9
4
5
2
1
4
8
6
3
7
2
5
7
4
9
8
5
6
2