סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3048

4
6
8
7
1
9
2
3
5
9
3
2
6
8
1
7
1
8
5
4
9
3
5
2