סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3049

1
2
7
3
6
9
5
8
9
5
4
7
6
1
3
4
3
8
1
2
6
4