סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3050

7
9
6
8
4
5
2
1
2
4
3
6
7
9
8
5
6
1
7
3
4
9