סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3051

6
4
3
2
8
7
9
5
1
9
7
5
4
8
2
6
3
5
4
6
8
3
4
1