סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3053

9
2
1
8
3
6
4
7
4
8
5
9
3
1
2
5
2
7
1
8
9
6