סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3055

2
4
5
7
1
8
9
6
8
7
3
9
1
2
4
3
1
5
8
6
7
3