סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3056

9
7
6
2
4
5
1
8
3
8
4
7
1
9
2
6
5
2
1
3
9
8
4
9