סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3057

6
4
8
2
1
7
9
3
5
7
9
3
4
1
6
8
2
1
8
5
9
6
4
1