סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3058

2
7
5
8
6
3
9
4
8
3
1
9
6
5
7
6
9
2
5
1
4
7