סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3059

9
8
7
3
1
5
4
2
5
4
9
8
6
7
3
6
3
7
5
2
1
9