סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3060

8
2
3
9
7
4
1
5
4
1
6
2
7
8
3
6
7
8
3
5
9
2